Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

HẠNH PHÚC

Có một người gặp tôi buổi sáng ngoài đường, anh ta hỏi: sáng ra thức giấc, a hạnh phúc nhất điều gì ? tôi trả lời: hành phúc nhất là biết mình còn sống. Thế còn anh ?- tôi hỏi lại. Anh ta trả lời: dĩ nhiên là tôi mong mình còn sống, nhưng hạnh phúc thật sự khi không có vợ tôi nằm bên cạnh.
nft

Không có nhận xét nào: