Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Những kẻ xa tổ quốc bàn về nhân quyền


Một người Việt bỏ quê hương đất tổ ra đi, rồi chỉ nghe phong phanh chuyện xấu,( mà trên đời này đầy những người xấu ) thế là đi biêu riếu, hùa theo.v.v chứ hoàn toàn không biết thực chất của toàn bộ vấn đề. Những con người này có cái nhìn phiếm diện, chưa mở mang đầu óc để nhìn toàn bộ sự việc. Cũng có thể họ chưa nhìn thấy sự đổi thay của Viêt NAm. Cho nên nói xấu và hùa theo cũng là chuyện thường tình. Tội nghiệp cho họ. Còn nước Mỹ, nhân quyền ư ? biết bao nhiêu người dân vô tội ở đất nước Irad chết vì ai vậy ? Không phải do Mỹ sao ? Cái đất nước Irad bị cày xới tanh bành do có nhân quyền ư ? Nói người thì hãy nghĩ đến ta. Đừng nên vì sống với họ mà quên mất họ là những người cho mình cái quyền được đi thực thi nhân quyền nhưng lại mất nhân quyền. không chỉ trong nước mà trên cả thế giới. Tội lỗi ! CÒn tại Việt Nam, tờ thời cha ông ta đến nay, biết bao kẻ thù tìm cách thôn tính đều đứng vững và biết cách đứng vững. Cuộc đời không ai tránh được những sai sót, đất nước cũng vậy thôi, hãy bỏ cái thói nhỏ nhen ích kỷ để xây dựng quê hương. Làm như vậy tầm thường lắm !

Không có nhận xét nào: