Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Cái nhìn của người ăn xin


Một người ăn xin nơi cổng chùa Thiên Ấn- Quảng Ngãi. Mình không thể diễn tả hết tâm trạng của nguời đàn ông ăn xin nơi cửa chùa này. Chán nản, bất cần đời, nhìn trời cho qua ngày tháng... hay đợi một người có tấm lòng từ bi.. hỷ xả.. bố thí cho vài đồng bạc để ông ta sống qua ngày... Quý vị có thể bình phẩm thêm về tấm ảnh này.

Không có nhận xét nào: