Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Có phải nơi nghỉ của du khách


Có lẽ, nơi nghỉ ngơi này hợp với ông khách ma men chăng ? Một cảnh đẹp của thành phố bị người đàn ông này đánh mất.
Nhưng biết nói làm sao, khi chính quyền thành phố có quy định là không được ngủ ở đây đâu.
Vọng lầu này thật đẹp và thuận tiện khi ngắm hồ Xuân Hương từ đây.
Không biết chính quyền thành phố đà lạt nhìn được hình ảnh này sẽ suy nghĩ như thế nào.
Riêng mình thì không chấp nhận được.

Không có nhận xét nào: