Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Cuộc nhậu gần cuối


Đến một lúc sau, thằng Toàn biến mất tiêu.
Thôi, còn lại 2 anh em ngồi nhậu cũng đẹp vậy. Chắc nó trốn tiệt ở xó xỉnh nào của đà lạt rồi.
Hai thằng vẫn cụng ly ấm ầm.....

Không có nhận xét nào: