Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Cuộc nhậu cuối


Lúc đầu 3 thằng say sưa chúc nhau. Thằng Toàn hào hứng lắm, nó quyết định chơi tới bến hôm nay.

Không có nhận xét nào: